Doporučte nás

Partnerský program Sevencall – odměna za doporučení nového účastníka

1.  Podmínky spolupráce
Tyto obchodní podmínky stanovují získání odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Sevencall s novým Účastníkem, a to na základě doporučení Partnera.

Provozovatel:
Provozovatel virtuální operátor Connectica se sídlem: Čs.arm.sboru 92/35, Prostějov 79811 (dále jen „Provozovatel“).

Partner:
Partner je fyzická nebo právnická osoba, která je aktivním zákazníkem Provozovatele, která má zájem získat odměnu za doporučování služby Provozovatele (dále jen „Partner“).

Účastník:
Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která na základě doporučení Partnera uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen „Účastník“).

2. K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek
Partner doporučí (zprostředkuje) Účastníkovi nabídku levného volání Sevencall. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce a následnému uzavření smlouvy s novým Účastníkem. K uzavření smlouvy dojde pouze prostřednictvím webového objednávkového formuláře. Účastník uvede do poznámky objednávkového formuláře mobilní číslo Partnera. V případě, že takto neučiní ihned při vyplňování objednávky, nárok na získání odměny nevzniká.

3. Odměna
Provozovatel se zavazuje Partnerovi v případě uzavření platné smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb vyplatit odměnu ve výši 100 Kč. Partnerovi je odměna přiznána v okamžiku, kdy doporučený Účastník uhradí své první vyúčtování ve splatnosti a pouze za předpokladu, že smlouva mezi poskytovatelem a doporučeným zákazníkem není ve výpovědní lhůtě. Odměna bude započítána slevou do faktury Partnera. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

4. Nárok na odměnu nevzniká
Partner nesmí být totožná osoba s Účastníkem. Partner nesmí vyplňovat objednávkový formulář za Účastníka, a to především s ohledem na ochranu osobních údajů zákazníků. Pokud byl objednávkový formulář účelově vyplněn fiktivním Účastníkem. Partner používá pro získání nových Účastníků reklamu, která je v rozporu s právním řádem České republiky.

5. Závěrečná ustanovení
Účast v partnerském programu je dobrovolná, Partner vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. Sevencall si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit. Platnost těchto podmínek a pravidel partnerského programu je od 1.11.2014.

V případě nejasností volejte naši zákaznickou linku +420910444016, která je v provozu každý všední den od 9:00 do 16:00 nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu info@connectica.cz.